Start ] Nieuwtjes ] Plugge weekends ] Sportieve weekends ] Andere contacten ] [ Stamboom ]

Onze Stamouders en de voorouders van onze stamvader 

 

Dit zijn Huibert Plugge en Maria Bal, onze stamouders. Huibert en Maria zijn de stamouders van onze familie Plugge. Zij kregen samen 9 kinderen, 5 zonen en 4 dochters. Deze kinderen zorgden voor 40 kleinkinderen. Die 40 kleinkinderen zorgden op hun beurt voor 79 achterkleinkinderen. Een aantal van deze achterkleinkinderen heeft inmiddels zelf ook al weer kinderen. Er zijn tot nu toe 68 achter-achterkleinkinderen en dit aantal groeit nog steeds.

 

Onze familie heeft een hechte band. Ieder jaar op 1 januari is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar nieuwjaar te wensen. Gemiddeld zo’n 120 mensen maken daar gebruik van. Eens in de vijf jaar wordt er een familiereünie georganiseerd, waaraan de laatste keer 116 mensen deelnamen. We hebben nu 8 reünies achter de rug. De laatste is gehouden in juni 2015 in Limburg. Gemiddeld eens in de twee jaar wordt een sportief weekend gehouden, waarin we bijvoorbeeld zeilen, survivalen, kanoën , enzovoort. De oudste generatie, de ooms en tantes, gaat eens in de twee jaar een dagje uit, de laatste keer naar het Westland.

Over de activiteiten kunt u elders op deze website meer lezen en zien.

Stamboom

Hieronder een overzicht van de gegevens van Huibert Plugge en zijn voorouders.

 

Generatie I.

 

Huibert Plugge, geboren 12-10-1894, overleden 25-05-1978.

Hij was een zoon van Huibert Plugge en Jacoba Vink. Zie II.

Hij trouwde op 27-12-1916 met

Maria Bal, geboren 08-05-1893, overleden 12-10-1974.

Zij was een dochter van Engel Bal en Catharina Vink.

 

Huibert heeft met uitzondering van de 2e wereldoorlog zijn hele leven gevaren. Hij voer op de koopvaardij, onder meer bij de K.N.S.M. op de Bloemfontein, bij de Marine en op de logger. Tijdens de oorlog werkte hij bij de reiniging en later bij de plantsoenendienst.

Na zijn pensionering heeft hij nog een tijd doorgewerkt, nu als “peek” aan de haven. (Peken = oppassen op de loggers die in de haven liggen.)

 

Maria was voor haar huwelijk dienstbode, maar nadat zij getrouwd was stopte zij met werken. Er kwamen al spoedig kinderen, dus van buiten de deur werken kwam niet veel meer.

 

Generatie II.

 

Huibert Plugge, geboren 04-02-1860, verongelukt op zee 11-08-1900.

Hij was een zoon van Huibert Plugge en Grietje Kramer. Zie III.

Hij trouwde op 03-01-1883 met

Jacoba Vink, geboren 25-05-1861, overleden 20-05-1932.

Zij was een dochter van Wouter Vink en Maria van der Harst.

 

Huibert verongelukte samen met zijn zoon Wouter. De juiste tijd en plaats is onbekend.

 

Huibert en Jacoba kregen samen 10 kinderen, waaronder twee zonen, die beiden Huibert heetten. De oudste Huibert is onze stamvader.

De jongste drie dochters, Huivertje, Margaretha (Grietje) en Adriana (Sjaan) trouwden niet. Huivertje en Grietje waren een tweeling. Zij kenden ons goed en leefden met ons mee. Ze werden door ons “de tantetjes” of meestal “de meutjes” genoemd.

 

Generatie III.

 

Huibert Plugge, geboren 10-12-1825, overleden 12-04-1892.

Hij was een zoon van Johannes Plugge en Neeltje de Jong. Zie IV.

Hij trouwde op 03-07-1850 met

Grietje Kramer, geboren in Noordwijk aan Zee op 25-12-1828, overleden 17-10-1899.

Zij was een dochter van Jacobus Craamer en Grietje van der Kwaak.

Huibert was visser. Op latere leeftijd werd hij omroeper. Grietje was naaister.

 

Generatie IV.

 

Johannes Plugge, geboren 05-02-1791, verdronken op zee 15-11-1840.

Hij was een zoon van Huybert Plug en Trijntje Rog. Zie V.

Hij trouwde op 15-09-1811 met

Neeltje de Jong, geboren 11-09-1791, overleden 20-05-1856.

Zij was een dochter van Nicolaas Pieterse de Jong en Anna Verheyde.

Johannes was visser.

 

Generatie V.

 

Huybert Plug, gedoopt 15-11-1761, overleden 07-12-1813,

Hij was een zoon van Kornelis Evertse en Trijntje Jacobs Braa. Zie VI.

Hij trouwde op 05-09-1784 met

Trijntje Rog, gedoopt 31-07-1763, overleden 21-08-1849.

Zij was een dochter van Frank Rog en Kniertje Corving.

Huybert was visser.

 

Generatie VI.

 

Kornelis Evertse, gedoopt 20-08-1719, begraven 02-11-1798.

Hij was een zoon van Evert Plugge en Engeltje van Waardenburg. Zie VII.

Hij trouwde in de Scheveningse Kerk op 10-05-1746 met

Trijntje Jacobs Braa, gedoopt 06-06-1723, begraven 07-01-1799.

Zij was een dochter van Jacob Cornelisse en Marytje van der Toorn.

Kornelis en Trijntje overleden aan “verval van krachten”.

 

Generatie VII.

 

Evert Plugge, gedoopt 12-05-1695, begraven 28-09-1735.

Hij was een zoon van Jacob Aryens Plugge en Katrijna Everts Knoester. Zie IIX.

Hij trouwde in de Scheveningse Kerk op 05-06-1718 met

Engeltje van Waardenburg, gedoopt 20-03-1695, begraven 07-03-1732.

Zij was een dochter van Cornelis Franse (van) Waardenburg en Neeltje Huberts Heyn.

 

Na het overlijden van Engeltje hertrouwde Evert op 19-06-1733 met Catharina Harens

Evert noemde zich, net zoals sommige van zijn broers, ook wel “De Wit”.

 

Generatie IIX.

 

Jacob Aryens Plugge, gedoopt 05-03-1662. overleden onbekend.

Hij was een zoon van Aryen Arentsz Plug en Ariaantje Walichs van der Wit. Zie IX.

Hij trouwde in Terheyde op 03-03-1686 met Katrijna Everts Knoester, gedoopt in Terheyde op 23-10-1661, begraven 22-10-1740.

Zij was een dochter van Evert Adams Knoester en Maritge Wouters.

De familie Knoester woonde in Terheyde. Catharina verhuisde met haar broers Wouter en Jan en haar zuster Iefje naar Scheveningen.

Het beroep van Jacob was Garnaetsman. Volgens de bewonerslijst van 1730 woonde hij met zijn gezin aan de Westzijde van de Weststraat.

 

Generatie IX.

 

Aryen Arentsz Plug, geboren in Noortwijck op Zee, overleden onbekend.

Hij trouwde in de Scheveningse Kerk op 31-07-1661 met

Ariaantje Walichs van der Wit,  begraven 09-09-1697.

 

Uit het trouwboek: Aryen Arents Plug jm. van Noortwijck op Zee, wonende te Scheveningen en Ariaantie Walichs van de Wit, jd. van Scheveningen trouwden in de Scheveningse Kerk op 31 juli 1661. Zij gingen in ondertrouw op 17 juli 1661.

 

 

 

In 1966 waren Huibert Plugge en Maria Bal 50 jaar getrouwd en dat werd gevierd!

 

 

Opa als "peek"!

 

 

Omhoog ]

 

Nieuwtjes ] Plugge weekends ] Sportieve weekends ] Andere contacten ] [ Stamboom ]